Naše práce - ES Engineering & Services s.r.o.

Přejít na obsah
Naše práce

2020

-        Rekonstrukce budovy 003 Letiště Pardubice
-        Obnova transformátorovny Příbram-Brod
-        Oprava rozvodů NN a strukturované kabeláže v objektu administrativní budovy Věznice Rýnovice
-        Rekonstrukce rodinného domu v Moravské Nové Vsi
-        Oprava elektroinstalace muničních skladů v Týništi nad Orlicí – MO
-        Oprava elektroinstalace objektu č. 18 ve věznici v Pardubicích

-        Oprava sociálního zařízení v objektu č. 18 ve věznici v Pardubicích
-        Montáž koncových prvků zabezpečení objektů č. 15, 17, 19 ve věznici v Pardubicích
-        Montáž SDK příček a skleněných stěn ve firmě KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. v Poličce
-        Elektroinstalace a stavební opravy na vojenských objektech v Rakovníku – MO
-        Výměna oddělovacího transformátoru – stomatologická ordinace v Hradci Králové
-        Zajištění přenosu dat překážkových světel pro Letiště Pardubice – MO
-        Výstavba rodinného domu ve Strašově
-        Rekonstrukce pensionu v Kořenově
-        Výměna osvětlení truhlárny – STAFI Pardubice
-        Elektroinstalace ve firmě Foxconn Pardubice
2019
-        Rekonstrukce elektroinstalace v administrativní budově - Nemocnice Tanvald.                                                  
-        Elektroinstalace Foxconn Pardubice - Hala SAM SO01   
-        Elektromontážní práce na objektu firmy Koupelny Ptáček, Hradec Králové                                                    
-        Oprava výměníkové stanice Foxconn Pardubice                        
-        Odstranění závad z revizí r. 2018 Letiště Čáslav -MO
-        Obnovení funkčnosti oddálených hromosvodů v objektu Nový Ples-MO
-        Obnovení funkčnosti stožárů veřejného osvětlení a v objektu Nový Ples-MO
   
2018
-        Rozšíření parkoviště a výstavba opěrné stěny KAUFLAND Jeseník   
-        Bourací práce hotelu Olympia čp. 349 Stachy – KOH-I-NOOR Holding
-        Odstranění závad na bleskosvodových soustavách – Čermná n. Orlicí-MO
-        Výměna oddálených hromosvodů – Nový Ples- MO
-        Periodické revize elektroinstalací a hromosvodů 2017- 2018 pro Ministerstvo obrany České republiky (AHNM Brno, Olomouc, Pardubice)
-         Provedení elektroinstalace v archivu Foxconn Pardubice
-        Oprava elektroinstalace a výměna krytů venkovního osvětlení kasárna Chotyně
2017

-        Servis regulačních systémů elektrické energie pro řízení ¼ hod maxima a kompenzace účiníku odběru elektrické energie pro Ministerstvo obrany
-        Zajištění provozuschopnosti výstražného osvětlení na objektech v posádce Pardubice
-        Zajištění provozuschopnosti výstražného osvětlení na objektech v posádce Čáslav
-        Odstranění závad z revizí elektroinstalací v objektech Jaroměř a Nový Ples
-        Periodické revize elektroinstalací a hromosvodů 2017- 2018 pro Ministerstvo obrany České republiky (AHNM Brno, Olomouc, Pardubice)
-        Odstranění závad z revizí elektroinstalací v objektech Jaroměř a Nový Ples
-         Stavební oprava kotců kasárna Chotyně
-        Oprava osvětlení v budovách VÚ Strakonice
-        Odstranění závad z revizí elektroinstalací roku 2016 letecká základna Čáslav
-        Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů na vojenském letišti Pardubice
2016

-        Oprava stavebních částí chovné stanice Grabštejn- Zámek Grabštejn
-        Oprava střešního pláště a omítek Nakléřov
-        Oprava střešní konstrukce a elektroinstalace ESO přístřešků VÚ Brdy
-        Drobné stavební opravy objektů na Vojenské střední škole v Moravské Třebové
-        Zajištění provozuschopnosti výstražného osvětlení na objektech v posádce Bechyně
-        Stavební opravy budov MS Květná
-        Oprava oken, dveří, venkovních omítek budovy ve vojenském újezdě Boletice
-        Instalace podružných elektroměrů na budovách PS 004 Praha
-        Oprava veřejného osvětlení a osvětlení ESO přístřešků Boletice
-        Oprava střechy a opláštění obvodových stěn VUZ Horní Polubný
-        Oprava osvětlení, maleb a nátěrů podlah ve výzkumných laboratořích Hradec Králové
-        Odstranění z revizí elektroinstalací roku 2015 letecká základna Čáslav 2015
-        Instalace podružných elektroměrů Lázně Bohdaneč
-        Oprava systému pro řízení překážkového osvětlení na Letišti Čáslav
2015
-        Stavební opravy, výměna podlahových krytin VUZ Pardubice – AS-PO Pardubice
-        Realizace měření spotřeby elektrické na budovách letecké základny Čáslav
-        Oprava osvětlení budovy č.36 kasárna kpt.Jaroše  Chrudim
-        Zpracování projektové dokumentace na opravu elektrické instalace Liberec
-        Oprava střech a omítek na budovách v kasárnách Semtín
-        Revize VN stožárových trafostanic ve vojenském újezdu  Boletice
-        Revize elektroinstalací a hromosvodů v posádce Hradec Králové
-        Revize elektroinstalací a hromosvodů PS 0518 Týniště nad Orlicí a Čermná nad Orlicí
-        Revize elektroinstalací a hromosvodů PS 0547 Moravská Třebová
-        Výměna dveří a nátěr zárubní ve VUZ Pardubice
-        Revize elektroinstalací a hromosvodů vojenských objektů v Olomouci

KORESPONDENČNÍ ADRESA
ES Engineering & Services s.r.o.
Štrossova 905, 530 03 Pardubice

+420 777 755 401
elektrostavby@gmail.com
Datová schránka: d4i3afd
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
IČO: 04016165
DIČ: CZ04016165

Bankovní spojení:
Komerční banka Pardubice
Číslo účtu: 115-11510217/0100
Návrat na obsah